(menú idiomes)

CANLLORENS.COM compleix amb la normativa legal vigent, establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Titularitat del fitxer

CANLLORENS.COM, amb seu a Veïnat de Panedès, 48, C.P. 17240, Llagostera (Girona), és la persona titular dels fitxers als quals s’incorporen dades de caràcter personal, així com la responsable del tractament dels mateixos.

 

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal recollides, a més de ser els cedits expressament per l’usuari, són els adequats i pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb què són recaptats. En cas contrari es procedirà a la seva eliminació i comunicació.

Es garanteix en la mesura del possible, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté.

 

Finalitat de les dades

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la prestació d’informació i enviament de comunicacions comercials, sempre que l’usuari expressi el seu desig de rebre-les.

 

Informació i consentiment de l’afectat

Les dades recollides són les expressament cedits per l’usuari.

 

Dret d’informació, rectificació, cancel·lació i oposició de dades

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades podran ser exercits en la direcció de CANLLORENS.COM recollida a la part superior i inferior de l’Avís Legal.