(menú idiomes)

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil CAN LLORENS S.C.P., CIF: 0J17941006. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.canllorens.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CAN LLORENS S.C.P., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CAN LLORENS S.C.P. o a tercers.

CAN LLORENS S.C.P.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de CAN LLORENS S.C.P..

Amb els límits establerts a la llei, CAN LLORENS S.C.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CAN LLORENS S.C.P. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CAN LLORENS S.C.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, CAN LLORENS S.C.P. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CAN LLORENS S.C.P. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CAN LLORENS S.C.P..

Així mateix, per accedir als serveis que CAN LLORENS S.C.P. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CAN LLORENS S.C.P., amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a: Carretera Veïnat de Penedès 48,Llagostera, C.P. 17240, Girona, o bé, enviar un correu electrònic a info@canllorens.com

La seva acceptació al present Avís Legal també suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè CAN LLORENS S.C.P. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CAN LLORENS S.C.P.L, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@canllorens.com, manifestant la seva voluntat.

Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CAN LLORENS S.C.P. En cas que vostè. Inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per CAN LLORENS S.C.P. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CAN LLORENS S.C.P. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, CAN LLORENS S.C.P. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant – CAN LLORENS S.C.P. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a CAN LLORENS S.C.P., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

CAN LLORENS S.C.P. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, CAN LLORENS S.C.P. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. CAN LLORENS S.C.P. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CAN LLORENS S.C.P. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas CAN LLORENS S.C.P., les seves sucursals i/o centres adscrits, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CAN LLORENS S.C.P. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. CAN LLORENS S.C.P. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per/o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CAN LLORENS S.C.P. com a l’accedir a la informació de altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació:
1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
4) Altres circumstàncies anàlogues.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.
No obstant això, CAN LLORENS S.C.P. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de CAN LLORENS S.C.P. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que es estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CAN LLORENS S.C.P., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CAN LLORENS S.C.P., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CAN LLORENS S.C.P. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CAN LLORENS S.C.P..

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.